Reklama

Prečo prenajať

Prenájom domény Vám zabezpečí jedinečné návštevy ľudí, ktorí majú záujem nakúpiť pneumatiky. Mesačne môžete takto získať od 900 do 4000 návštev. V prípade, že si platíte reklamy u spoločností Google AdWords, alebo E-Target, minimálna cena za preklik týchto návštevníkov je 0,04 centa a v najsilnejšie mesiace sa môže cena vyšplhať až na 0,30 centa za klik. Ak s našou spoločnosťou uzavriete dlhodobú zmluvu o nájme domény, ktorá má implicitnú návštevnoť, môžete tým získať nových zákazníkov, efektívnejšie využiť rozpočet na reklamnú kampaň a zároveň podporiť našu malú internetovú firmu na juhu Slovenska a zároveň náš región.

Minimálna cena za prenájom, 50 Euro bola určená na základe našich mesačných príjmov z reklamy na sedo.com a zároveň minimalizácie účtovných a iných nákladov zohľadnených v cene.

Rozhodli sme sa zrušiť parking na sede, pretože i napriek rastúcej návštevnosti domény sa priemerná cena za klik neustále znižovala, najmä kôli rastúcemu podielu seda na príjmoch z google reklamy a znižujúcemu sa platbám googla cez systém Google Adsense.

Pre túto stránku sme sa rozhodli využiť dočasne systém E-Target, pretože je to Slovenská firma a má podstatne transparentnejšie systémy ako Google, ktorý nám bezdôvodne zablokoval účty Adsense a znemožnil nám prístup k účtovným dátam v kontách Adsense.